www.rurip.com


Na vsebino strani

Novo u IS RuRiP - Računarsko upravljanje robama i proizvodnom za 2016. godinu

Informacioni sistem RuRiP ide dalje. Razvoj ovog IS je dinamičan. Usavršavaju se radni procesi sa ciljem što veće uštede u radu prilikom obavljanja pojedinih poslova.

Formiranje narudžbi putem tableta na terenu.
Uzmite uputstvo za formiranje narudžbi na terenu - mobilna prodaja

Mobilne narudžbe u ugostiteljstvu - evidencija narudžbi putem tableta.
Uzmite uputstvo za formiranje narudžbi putem tableta

Integracija podataka terenske prodaje.
Uputstvo za integraciju podataka ter.prodaje.....

Slanje dokumenata i podataka putem elektronske pošte.
Automatsko slanje dokumenata i podataka komitentima putem elektronske pošte i to direktno iz modula IS. Automatski se generiše dokumenat; faktura, analitička kartica, opomena za dug, kompenazacija, izvod otvorenih stavki (IOS) u pdf format i samoi jednim klikom na gumb dokumeta će biti poslan komitentu putem mai-a.
Uzmite uputstvo za slanje dokumenata........

Analiza prodaje, zaliha i generisanje narudžbi
.
Ovaj proces omogućuje da se jednim potezom uradi nekoliko poslova koji su vezani za analizu; prodaje, zaliha i nabavku roba i matrijala.
Uzmite uputstvo za generisanje narudžbi......


Informacioni sistem RuRiP - Računarsko upravljanje Robama i Proizvodnjom

Informacioni sistem RuRiP je računarski program koji je namijenjen za poslovnu obradu podataka i za rukovođenje poslovnim i proizvodnim procesima u preduzećima. Sastavljen je od niza modula, koji mogu sinhronizovano djelovati u izvršenju složenijih procesa, a mogu i samostalno izvršavatii procese za koje su namijenjeni. Ovaj IS sistem je zaštićen kao autorsko djelo i deponiran je i upisan kao autorsko djelo u knjigu evidencije autorskih djela i predmeta srodnih prava pod brojem: Kp-17/12 dana 28.02.2012. godine kod Instituta za intelektulno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Pogledaj dokumenat o intelektulanom vlasništvu.........

IS RuRiP je vodeći IS u svojoj klasi u Bosni i Hercegovini.......

IS RuRiP verzija 9.0 je u funkciji kod svih korisnika od 01.01.2012. godine. Verzija 9.0 je zadovoljila sve korisnike, posebno, one sa visokim zahtijevima. Visoku ocjenu ovaj IS sistem je dobio od revizora, menadžera, računovođa i informatičara kojima služi kao model za programiranje poslovnih i proizvodnih procesa. Autoru je ovo podtstrek za dalji razvoj ovog IS.
Automatsko knjiženje izvoda u dnevnik finansijskog knjigovodstva


U informacioni sistem RuRiP, u modul Saf, inkorporiran je novi proces - automatsko knjiženje izvoda iz banaka u finansijsko knjigovodstvo. Ovim načinom, posao knjiženje izvoda se izršava pet puta brže. Uslov, da se ova tehnologija može primjeniti u praksi, je taj, da banke, kao obrađivači izvoda, preduzeću dostavljaju u elektronskoj formi izvode.

Uputstvo za primjenu automatskog knjiženje izvoda u FIK

Benzinske pumpe.........

U informacioni sistem RuRiP, ugrađeno je poslovanje benzinskih pumpi. Putem softwar-a povezani su automati za točenje goriva i računar. Prilikom završetka točenja goriva na određenoj poziciji-automatu, podaci o količini, cijeni i iznosu natočenog goriva se automatski preuzimaju u IS RuRiP poslije čega je moguće obrađivati ove podatke u POS-KASI i praviti razne izvještaje. Autor ovog softwar-a je moj sin Adnan, vrsni mladi programer iz Beča.


Modul Ugos v.9.0

Informacioni sistem RuRiP ide dalje. U ovaj IS inkorporiran je novi modul Ugos v-9.0, univerzalni program za vođenje proizvodnje, ugostiteljstva i trgovine. Putem procesa iz ovog modula, moguće je raditi, ulaze roba ili materijala u skladišta i u prodajne objekte, formirati normative za finalne proizvode, uraditi radne naloge u proizvodnji i u ugostiteljstvu na nekoliko načina, prodavati robu i usluge za keš i za virmanski način plaćanja, evidentirati smještaj gostiju u hotele i prodavati im robu i usluge. Modul je tehnološki savršen tako da zahtijeva minimum rada za izvršenje konkretnih radnih procesa.

Uzmite uputstvo za modul Ugos v-9.0


Eko evidencija


Novi modul Eko je evidencija ambalaže i otpada. Svi podaci o ambalaži i otpadu formiraju se automatski na osnovu nabavki, proizvodnje i prodaje roba.
Korisnici treba da konfigurišu podatke o ambalaži, naziv, jm, težina po jm i vezu ambalaže sa robom.

Uzmite uputstvo za primjenu ovog modula.Analiza poslovanja preduzeća i njegovih organizacionih dijelova

Novi modul Final90 radi finansijske analize poslovanja preduzeća i njegovovih organizacionih dijelova; Rj i PC. Podatke za izradu ovih analiza, modul koristi iz dnevnika finansijskog knjigovodstva.
Korisnici treba prema uputstvu da konfigurišu podatke u kontnom planu, podatke o organizacionim dijelovima itsl. kako bi imali što tačnije podatke o finansijskom poslovanju preduzeća i njegovih organizacionihh dijelova.

Uzmite uputstvo


Nazaj na vsebino strani | Nazaj na glavni meni