Fiskalizacija

Ovih dana vode se žustre rasprave oko zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine obzirom da je ministrica finansija FBiH Jelka M;ilićević donijela pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercogoine. Ovim pravilnikom je regulisano da svi privredni subjekti u FBiH moraju zamijenti postojeće fiskalne uređaje (printere ili kase) sa 3G …

Fiskalizacija Read More »