Kolumna

Menađžeri

  Kod nas je praksa, da mi rukovodioce radnih i tehnoloških procesa u preduzećima nazivamo menadžerima. Obično ovu riječ često i pogrešno upotrebljavamo, pa sve osobe koje rukovode procesima, iz…
Edhem Selimovic
23 Septembra, 2020
Kolumna

Stručnjaci za crne kutije

Nastankom kod nas demokratije, polako i sistemski su urušavana privredna preduzeća koja su bila u vlasništvu države.  Iako su ovi privredni subjekti bili nosioci sveukupnog razvoja kod nas, putem takozvane…
Edhem Selimovic
17 Septembra, 2020
Kolumna

Vrhovi Konjuh planine

Skoro dvije decenije kao planinar šetam vrhovima Konjuh planine. Prilično je teško sa podnožja ove planine, gledano sa puta koji vodi od motela Zlaća do planinarske kuće Zobik kao i…
Edhem Selimovic
10 Septembra, 2020
Kolumna

Inventivni rad

Kod nas inventivni rad u poslovanju privrednih preduzeća, skoro da se i ne primjenjuje. Jedino preduzeće sa kojim sam ja imao priliku da sarađujem u kome se radni proces odvija po…
Edhem Selimovic
26 Avgusta, 2020
Kolumna

Rad

Karnegi je rekao, 'kad bih morao da izgubim svoje fabrike ili svoju organizaciju, ne bih oklijevao da žrtvujem fabrike, koje bih mogao ponovo izgraditi, dok u jednoj generaciji ne bih…
Edhem Selimovic
15 Avgusta, 2020