Mobilne aplikacije


Formiranje narudžbi putem tableta na terenu.
Uputstvo za formiranje narudžbi na terenu

Mobilne narudžbe u ugostiteljstvu – evidencija narudžbi putem tableta.
Uputstvo za formiranje narudžbi u ugostiteljstvu

Integracija podataka terenske prodaje.
Uputstvo za integraciju podataka ter.prodaje


Slanje dokumenata


Automatsko slanje dokumenata i podataka komitentima putem elektronske pošte i to direktno iz modula IS. Automatski se generiše dokumenat; faktura, analitička kartica, opomena za dug, kompenazacija, izvod otvorenih stavki (IOS) u pdf format i samoi jednim klikom na gumb dokumeta će biti poslan komitentu putem mai-a.
Uzmite uputstvo za slanje dokumenata


Genenerisanje narudžbi za robu


Analiza prodaje, zaliha i generisanje narudžbi.
Ovaj proces omogućuje da se jednim potezom uradi nekoliko poslova koji su vezani za analizu; prodaje, zaliha i nabavku roba i matrijala.
Uzmite uputstvo za generisanje narudžbi


Automatsko knjiženje izvoda


U informacioni sistem RuRiP, u modul Saf, inkorporiran je novi proces – automatsko knjiženje izvoda iz banaka u finansijsko knjigovodstvo. Ovim načinom, posao knjiženje izvoda se izršava pet puta brže. Uslov, da se ova tehnologija može primjeniti u praksi, je taj, da banke, kao obrađivači izvoda, preduzeću dostavljaju u elektronskoj formi izvode.

Uputstvo za primjenu automatskog knjiženje izvoda u FIK


Analiza poslovanja preduzeća


Novi modul Final radi finansijske analize poslovanja preduzeća i njegovovih organizacionih dijelova; Rj i PC. Podatke za izradu ovih analiza, modul koristi iz dnevnika finansijskog knjigovodstva.
Korisnici treba prema uputstvu da konfigurišu podatke u kontnom planu, podatke o organizacionim dijelovima itsl. kako bi imali što tačnije podatke o finansijskom poslovanju preduzeća i njegovih organizacionihh dijelova.
Uzmite uputstvo


Benzinske pumpe


U informacioni sistem RuRiP, ugrađeno je poslovanje benzinskih pumpi. Putem softwar-a povezani su automati za točenje goriva i računar. Prilikom završetka točenja goriva na određenoj poziciji-automatu, podaci o količini, cijeni i iznosu natočenog goriva se automatski preuzimaju u IS RuRiP poslije čega je moguće obrađivati ove podatke u POS-KASI i praviti razne izvještaje. Autor ovog softwar-a je moj sin Adnan, vrsni mladi programer iz Beča.

 

 


Ugos - univezalni program


U IS RuRiP inkorporiran je novi modul Ugos, univerzalni program za vođenje proizvodnje, ugostiteljstva i trgovine. Putem procesa iz ovog modula, moguće je raditi, ulaze roba ili materijala u skladišta i u prodajne objekte, formirati normative za finalne proizvode, uraditi radne naloge u proizvodnji i u ugostiteljstvu na nekoliko načina, prodavati robu i usluge za keš i za virmanski način plaćanja, evidentirati smještaj gostiju u hotele i prodavati im robu i usluge. Modul je tehnološki savršen tako da zahtijeva minimum rada za izvršenje konkretnih radnih procesa.

Uzmite uputstvo za modul Ugos