Fiskalizacija

Ovih dana vode se žustre rasprave oko zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine obzirom da je ministrica finansija FBiH Jelka M;ilićević donijela pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercogoine. Ovim pravilnikom je regulisano da svi privredni subjekti u FBiH moraju zamijenti postojeće fiskalne uređaje (printere ili kase) sa 3G ili 4G fiskalnim uređajima. Razlika između sadašnjih fiskalnih uređaja i uređaja 3G/4G je ta što se prenos podataka o prometu na server poreske uprave sada vrši na kraju dana  a sa novim uređajima, poreskoj upravi bi se svaki fiskalni račun slao pojedinačno odmah po njegovoj izradi. Ovakvim novim načinom komunikacije između servera poreske uprave i novih fiskalnih uređaja koji su instalisani kod privrednih subjekata, poreska uprava bi imala uvid u vremensku dinamiku izrade fiskalnih računa, što do sada to nije bilo moguće, zbog slanja zbirnog prometa na kraju dana.

Udruženje poslodavaca FBiH se protivi zamjeni fiskalnih uređaja, navodeći da su to dodatni troškovi privrednim subjektima u FBiH.

Određeni stručnjaci predlažu da se ipak ide na reformu fiskalizacije u BiH i da se uvodi, kako oni kažu, softwar-ska fiskalizacija, što je, svakako, pogrešan termin.

Pravilno bi bilo da fiskalizaciju bez fiskalnih printera ili fiskalnih kasa, nazivati fiskalizacija sa pos printerima. jer u ovom slučaju, za izradu fiskalnih računa koriste se pos printeri.

Ako bi se išlo na fiskalizaciju sa pos printerima, to bi uslovilo daleko veće troškove privrednim subjektima nego zamjena postojećih fiskalnih uređaja sa 3G/4G fiskalnim uređajima.

Fiskalizacija sa pos printerima zahtijeva poseban softwar t.j. digitalni ceetifikat koji se takođe, kupuje. Dalje, što se tiče softwar-a, potrebno je modifikovati postojeći softwar koji koriste privredni subjekti ili kupiti novi za izradu fiskalnih računa putem pos printera. Ovaj saftwar takođe, mora imati mogućnost da kreira u XML file- sa podacima fisklanog računa koji će se u ovom obliku prinijeti na server porezne uprave.

Treba napomenuti, da fiskaliazcija sa pos printerima je imala smisla na početku uvođenja fiskalizacije, manje bi koštala privredne subjekte, jer su već posjedovali pos printere. Takođe, treba kupiti novi  termalni pos printer, koji nije jeftin. Kada se sve ovo obračuna, fiskalizacija sa pos printerima je dosta skuplja od zamjene fiskalnih uređaja.

Selimović Edhem Edo

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Shopping Cart