Naslov neki jedan

Sa donjeg linka možete skinuti program za vođenje evidencije planinara. Po preuzimanju programa pokrenite Setup.msi i program će biti instalisan i izvršiće se postavljanje ikone na desktopu vašeg računara. Podaci se nalaze u SQLite bazi: Clanovi.sqlite. Ovaj file povremeno kopirajte na drugi magnetni medij. Time ćete sačuvati podatke u slučaju havarije na disku. Inače, SQLite baza je izuzetno sigurna. Podaci u ovoj bazi se ne kvare a ne treba nikakva administraciju za ovu bazu.
Vedro, Selimović Edhem Edo

Kontaktirajte nas

Aplikacija za vođenje kućnog budžeta i za formiranje telefonskog imenika je veoma jednostavna i praktična. Ova aplikacija koristi SQLite bazu koja je veoma pouzdana, podaci u ovoj bazu ostaju i poslije nestanka električne energije prilikom korištenja ove aplikacije. Baza se nalazi gdje je i izvršni program, pod nazivom Prihodi.sqlite. Povremeno je spasite na vanjski magnetni medij.

Enough Talk, Let's Build Something Together