Dalekih 80. godina sam počeo da programiram. Prilikom studiranja 70. godina prošlog vijeka, obučavao sam se na računaru Honeywell koji je imao konfiguraciju veoma smiješnu za ovo vrijeme. Konfiguracija tog računara je bila:

  1. Centralna jedinica (CPU),
  2. Numerička i alfanumerička tastatura,
  3. Ekran,
  4. Čitač bušenih kartica i
  5. Disk jedinica.

Programiranje se vršilo u Cobol programskom jeziku pisanjem koda na posebnim papirnim obrascima.

Osamdesetih godina sam radio programiranje na tkzv. mikro računarima Honeywell koji su bili napredniji od računara iz sedamdesetih godina. Imali su unutrašnje hard diskove i monitore koji su ‘kačeni’  na centralnu jedinicu. Lakši je bio unos podataka  Programe u Cobol porgramskom jeziku pisao sam putem monitora. Tekst editor koji sam koristio za pisanje programa u cobolu je bio linijski, nije se moglo ‘šetati’ kursorom po ekranu.

Sredinom osamdesetih godina počinjem programirati na PC računarima, takođe u cobol programskom jeziku koristeći OS DOS.

Saključno sa 1999. godinom napuštam programiranje u cobol programskom jeziku i prelazim na programski jezik Clarion. Izradu programa u Clarionu vršim putem OS Windows.

Krajem 2015. godine radim pojedine module IS čiji sam autor u C# a 2017. godine, koristim i SQL procedure u izvršavanju poslova sa velikom količinom podataka-

Ostavite komentar