Opis IS RuRiP

Informacioni sistem RuRiP je računarski program koji je namijenjen za poslovnu obradu podataka i za rukovođenje poslovnim i proizvodnim procesima u preduzećima. Sastavljen je od niza modula, koji mogu sinhronizovano djelovati u izvršenju složenijih procesa, a mogu i samostalno izvršavatii procese za koje su namijenjeni. Ovaj IS sistem je zaštićen kao autorsko djelo i deponiran je i upisan kao autorsko djelo u knjigu evidencije autorskih djela i predmeta srodnih prava pod brojem i to:

  1. verzija 9.0 Kp-17/12 od 28.02.2012. godine i
  2. verzija 10.0 KP 317/19 od 07.10.2019. godine 

kod Instituta za intelektulno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Opis IS RuRiP u PDF formatu