Zahvala


Slavim i hvalim svoje roditelje, koji su mi podarili život. Hvala im do neba što su u moje biće usadili poštenje, moral i smisao za inventivni rad.

Hvala mojoj supruzi Hajriji koja je iznijela najveći teret u porodici. Odgojila je dva naša sina i bila je, a i danas je glavni stub naše porodice. Mi muškarci smo bili samo gosti u našoj porodičnoj kući.

Hvala mojim sinovima, Adi, Adiju i snahi Neli, veoma uspješnim mladim ljudima. Svo troje su završili univerzitete u Beču. Ado se bavi informatikom i radi kao tehnički rukovodilac u jednoj kompaniji u Beču, Adi se bavi naukom, doktorant je na prestižnom ETH (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) univerzitetu u Cirihu a radi kao naučni istraživač na institutu ovog univerziteta. Snaha Nela radi kao profesor na Tehničkom univerzitetu u Beču.
Nela i Ado su nam podarili unuka, divnog unuka Tina, naša sreća i radost.

Ja i moja supruga smo izuzetno srećni, imamo dobro zdravlje, uspješne sinove, valjanu snahu i divnog unuka. Volio bih da su sve porodice srećne kao mi.


Selo Pervani