O IS RuRiP

RuRiP

Informacioni sistem RuRiP – Računarsko upravljanje Robama i Proizvodnjom, produkt je tridesetčestogodišnjeg rada autora u oblasti organizacije poslovnih procesa i primjene informatike u poslovnim procesima. Sve poslove vezane za IS RuRiP, analizu, projektovanje, dizajniranje, codiranje, uradio je sam autor, jer je u svojoj bogatoj poslovnoj karijeri obavljao različite poslove, od činovnika do direktora preduzeća, tako da je stekao praktična znanja za poslove iz oblasti; marketinga, finansija, plana i analiza poslovanja preduzeća, računovodstva, organizacije poslovnih procesa i drugih poslovnih vještina.

Autor

Selimović Edhem

Zanimanje: Inženjer organizacije rada, Specijalnost: Analiza i projektovanje IS

Priznanje za IS Rurip

1. Inovacija iz oblasti organizacije poslovnih procesa i primjene informatike u poslovnim procesima 1987. godine,
2. Zlatna plaketa za doprinos u razvoju kompanije Omega 2000. godine i
3. Registracija IS RuRiP kao autorskog djela.

 

Pratite nas

Slanje programa na sva područja u Bosni i Hercegovini

Programi se šalju u setup verziji ili sam autor vrši instalciju kod kupca

Programi su izuzetne tehnološke vrijednosti

Obuka o korištenju programa se vrši kod kupca direktno i ON.LINE

Veoma povoljne cijene u koje je uračunata obuka

Cijene programa su isplatljive za kupca, i efekti u radu se vide odmah

Sigurnost u funkcionisanju programa obezbjeđuje autor

Autor je na raspolaganju korisnicima non stop u vremenu od 07-22 sata

Shopping Cart