Uputstva

Uputstva

Formiranje narudžbi

Formiranje narudžbi putem tableta na terenu.

Klikni ovdje i uzmi uputstvo

Mobilne narudžbe u ugostiteljstvu – evidencija narudžbi putem tableta.

Klikni ovdje i uzmi uputstvo

Integracija podataka terenske prodaje.

Klikni ovdje i uzmi uputstvo

Automatsko slanje sokumenata

Automatsko slanje dokumenata i podataka komitentima putem elektronske pošte i to direktno iz modula IS. Automatski se generiše dokumenat; faktura, analitička kartica, opomena za dug, kompenazacija, izvod otvorenih stavki (IOS) u pdf format i samoi jednim klikom na gumb dokumeta će biti poslan komitentu putem mai-a

Klikni ovdje i uzmi uputstvo

Generisanje narudžbi

Analiza prodaje, zaliha i generisanje narudžbi.
Ovaj proces omogućuje da se jednim potezom uradi nekoliko poslova koji su vezani za analizu; prodaje, zaliha i nabavku roba i matrijala.

Klikni ovdje i uzmi uputstvo

 

Automatsko knjiženje izvoda

U informacioni sistem RuRiP, u modul Saf, inkorporiran je novi proces – automatsko knjiženje izvoda iz banaka u finansijsko knjigovodstvo. Ovim načinom, posao knjiženje izvoda se izršava pet puta brže. Uslov, da se ova tehnologija može primjeniti u praksi, je taj, da banke, kao obrađivači izvoda, preduzeću dostavljaju u elektronskoj formi izvode.

Klikni ovdje i uzmi uputstvo

Finansijska analiza

Novi modul Final radi finansijske analize poslovanja preduzeća i njegovovih organizacionih dijelova; Rj i PC. Podatke za izradu ovih analiza, modul koristi iz dnevnika finansijskog knjigovodstva.
Korisnici treba prema uputstvu da konfigurišu podatke u kontnom planu, podatke o organizacionim dijelovima itsl. kako bi imali što tačnije podatke o finansijskom poslovanju preduzeća i njegovih organizacionihh dijelova.

Klikni ovdje i uzmi uputstvo

 

Ugostiteljstvo, trgovina i proizvodnja

U IS RuRiP inkorporiran je novi modul Ugos, univerzalni program za vođenje proizvodnje, ugostiteljstva i trgovine. Putem procesa iz ovog modula, moguće je raditi, ulaze roba ili materijala u skladišta i u prodajne objekte, formirati normative za finalne proizvode, uraditi radne naloge u proizvodnji i u ugostiteljstvu na nekoliko načina, prodavati robu i usluge za keš i za virmanski način plaćanja, evidentirati smještaj gostiju u hotele i prodavati im robu i usluge. Modul je tehnološki savršen tako da zahtijeva minimum rada za izvršenje konkretnih radnih procesa.

Klikni ovdje i uzmi uputstvo

 

Razna uputstva i dokumenta

Slanje programa na sva područja u Bosni i Hercegovini

Programi se šalju u setup verziji ili sam autor vrši instalciju kod kupca

Programi su izuzetne tehnološke vrijednosti

Obuka o korištenju programa se vrši kod kupca direktno i ON.LINE

Veoma povljne cijene u koje je uračunata obuka

Cijene programa su isplatljive za kupca, i efekti u radu se vide odmah

Sigurnost u funkcionisanju programa obezbjeđuje autor

Autor je na raspolaganju korisnicima non stop u vremenu od 07-22 sata

Shopping Cart