Računarsko upravljanje robama i proizvodnjom RuRiP

Informacioni sistem RuRiP

Informacioni sistem RuRiP (Računarsko Upravljanje Robama i Proizvodnjom) ide dalje sa razvojem. U verzji 9.0 urađeno je mnogo toga tako da se prelazi na verziju 10.0. U verziji 10.0 glavna promjena je u organizaciji evidencije prodajnih cijena. Naime uvode se, pored prodajnih cijena na nivou preduzeća i prodajne cijene na nivou Rj.
Novo u verziji 10 je i to da se ovaj IS prevodi na klijent-server tehnologiju. Ovom tehnologijom se ubrzavaju procesi rada.
Pogledajte na donjem linku šta je novo u verziji 10 u odnosu na verziju 9.

Pogledajte šta je novo u RuRiP-v.10