Poklon

Uzmite besplatne programe

Program za evidenciju planinara

Sa donjeg linka možete skinuti program za vođenje evidencije planinara. Po preuzimanju programa pokrenite Planinari.msi i program će biti instalisan i izvršiće se postavljanje ikone na desktopu vašeg računara. Podaci se nalaze u SQLite bazi: Clanovi.sqlite. Ovaj file povremeno kopirajte na drugi magnetni medij. Time ćete sačuvati podatke u slučaju havarije na disku. Inače, SQLite baza je izuzetno sigurna. Podaci u ovoj bazi se ne kvare a ne treba nikakva administraciju za ovu bazu.

Klikno ovdje i uzmi program

Program za vođenje kućnog budžeta

Aplikacija za vođenje kućnog budžeta i za formiranje telefonskog imenika je veoma jednostavna i praktična. Ova aplikacija koristi SQLite bazu koja je veoma pouzdana, podaci u ovoj bazu ostaju i poslije nestanka električne energije prilikom korištenja ove aplikacije. Baza se nalazi gdje je i izvršni program, pod nazivom Prihodi.sqlite. Povremeno je spasite na vanjski magnetni medij.

Klikni ovdje i uzmi program

Klikni ovdje i uzmi uputstvo

Telefonski imenik

Veoma praktičan telefonski imenik za fizička i pravna lica kao i podaci o brojevima telefona u lokalnoj mreži. Pretraga po skoro svim podacima koji se nalaze u telefonskom imeniku.

Klikni ovdje i uzmi program

Web stranice i e-mail-ovi

Podaci o web site-ovima i e-mail-ovima. Potrebno je registrovati web site-ove i e-mail-ove i odabirom sloga u podacima o web site ili e-mail, izvrše će se taj web site ili e-mail.

Klikno ovdje i uzmi program

Elektrinskii KUF i KIF

Računarski program za vođenje KUF-a, KIF-a i formiranje elektronskih KUF-ova i KIF-ova. Instalacioni file skinite sa donjeg linka, pokrenite instalaciju ove aplikacije. Prihvatite putokaz koji vam nudi instalacija. Po instalaciji kreirajte folder Kufkif na disku C. Sa lokacije na kojoj je instaliran program kopirajte file Bris_in.txt pod folder KUF i KIF.

Klikni ovdje i uzmi program

Statistika cijena

Računarski program za statistiku cijena artiklima koje domaćinstva kupuju u maloprodajnim trgovinama. Instalacioni file skinite sa donjeg linka, pokrenite instalaciju ove aplikacije. Prihvatite putokaz koji vam nudi instalacija. Pomoću ovog programa možete voditi evidenciju i imati podatke o rastu ili opodanju cijena osnovnih životnih namirnica.

Klikni ovdje i uzmi program

Knjiga Dejl Karnegija

Pisac, psiholog i pedagog Dejl Karnegi je razmišljao i živio po principu “u svijetu nema loših ljudi”. Postoje samo neprijatne okolnosti koje se lako mogu izmijeniti. Dovoljno je samo promijeniti svoj odnos prema njima. Zato zbog neprijatnih okolnosti ne treba kvariti život i raspoloženje okolini.

Klikni ovdje i uzmi njegovu knjigu KAKO ZADOBITI PRIJATELJE I UTICATI NA LJUDE

Slanje programa na sva područja u Bosni i Hercegovini

Programi se šalju u setup verziji ili sam autor vrši instalciju kod kupca

Programi su izuzetne tehnološke vrijednosti

Obuka o korištenju programa se vrši kod kupca direktno i ON.LINE

Veoma povljne cijene u koje je uračunata obuka

Cijene programa su isplatljive za kupca, i efekti u radu se vide odmah

Sigurnost u funkcionisanju programa obezbjeđuje autor

Autor je na raspolaganju korisnicima non stop u vremenu od 07-22 sata

Shopping Cart