Program za planinare


Sa donjeg linka možete skinuti program za vođenje evidencije planinara. Po preuzimanju programa pokrenite Planinari.msi i program će biti instalisan i izvršiće se postavljanje ikone na desktopu vašeg računara. Podaci se nalaze u SQLite bazi: Clanovi.sqlite. Ovaj file povremeno kopirajte na drugi magnetni medij. Time ćete sačuvati podatke u slučaju havarije na disku. Inače, SQLite baza je izuzetno sigurna. Podaci u ovoj bazi se ne kvare a ne treba nikakva administraciju za ovu bazu.

Link za preuzimanje programa


Program za kućni budžet


Aplikacija za vođenje kućnog budžeta i za formiranje telefonskog imenika je veoma jednostavna i praktična. Ova aplikacija koristi SQLite bazu koja je veoma pouzdana, podaci u ovoj bazu ostaju i poslije nestanka električne energije prilikom korištenja ove aplikacije. Baza se nalazi gdje je i izvršni program, pod nazivom Prihodi.sqlite. Povremeno je spasite na vanjski magnetni medij.

Link za preuzimanje programa

Uputstvo za korišenje programa


Telefonski imenik


Veoma praktičan telefonski imenik za fizička i pravna lica kao i podaci o brojevima telefona u lokalnoj mreži. Pretraga po skoro svim podacima koji se nalaze u telefonskom imeniku.
Preuzmite telefonski imenik


Web i e-mail imenik


Podaci o web site-ovima i e-mail-ovima. Potrebno je registrovati web site-ove i e-mail-ove i odabirom sloga u podacima o web site ili e-mail, izvrše će se taj web site ili e-mail.
Preuzmite web i e-mail imenik


Elektronski KUF i KIF

Računarski program za vođenje KUF-a, KIF-a i formiranje elektronskih KUF-ova i KIF-ova. Instalacioni file skinite sa donjeg linka, pokrenite instalaciju ove aplikacije. Prihvatite putokaz koji vam nudi instalacija. Po instalaciji kreirajte folder Kufkif na disku C. Sa lokacije na kojoj je instaliran program kopirajte file Bris_in.txt pod folder KUF i KIF.

Preuzmite program

Statistika cijena

Računarski program za statistiku cijena artiklima koje domaćinstva kupuju u maloprodajnim trgovinama. Instalacioni file skinite sa donjeg linka, pokrenite instalaciju ove aplikacije. Prihvatite putokaz koji vam nudi instalacija. Pomoću ovog programa možete voditi evidenciju i imati podatke o rastu ili opodanju cijena osnovnih životnih namirnica.

Preuzmite program