Program za planinare


Sa donjeg linka možete skinuti program za vođenje evidencije planinara. Po preuzimanju programa pokrenite Planinari.msi i program će biti instalisan i izvršiće se postavljanje ikone na desktopu vašeg računara. Podaci se nalaze u SQLite bazi: Clanovi.sqlite. Ovaj file povremeno kopirajte na drugi magnetni medij. Time ćete sačuvati podatke u slučaju havarije na disku. Inače, SQLite baza je izuzetno sigurna. Podaci u ovoj bazi se ne kvare a ne treba nikakva administraciju za ovu bazu.

Link za preuzimanje programa


Program za kućni budžet


Aplikacija za vođenje kućnog budžeta i za formiranje telefonskog imenika je veoma jednostavna i praktična. Ova aplikacija koristi SQLite bazu koja je veoma pouzdana, podaci u ovoj bazu ostaju i poslije nestanka električne energije prilikom korištenja ove aplikacije. Baza se nalazi gdje je i izvršni program, pod nazivom Prihodi.sqlite. Povremeno je spasite na vanjski magnetni medij.

Link za preuzimanje programa

Uputstvo za korišenje programa


Telefonski imenik


Veoma praktičan telefonski imenik za fizička i pravna lica kao i podaci o brojevima telefona u lokalnoj mreži. Pretraga po skoro svim podacima koji se nalaze u telefonskom imeniku.
Preuzmite telefonski imenik


Web i e-mail imenik


Podaci o web site-ovima i e-mail-ovima. Potrebno je registrovati web site-ove i e-mail-ove i odabirom sloga u podacima o web site ili e-mail, izvrše će se taj web site ili e-mail.
Preuzmite web i e-mail imenik